Znajdź plan, który Ci odpowiada!

*ceny orientacyjne ustalane indywidualnie, zależne m.in. od wielkości i skomplikowania budynku, liczby zleconych pomiarów lub termogramów, formy sporządzenia raportu.

cennik testow mieszkania

Ceny netto – do cen należy doliczyć podatek VAT.

Badanie termowizyjne

Detekcja nieszczelności mieszkania
300 / Od
  • Sprawdzenie izolacyjności ścian mieszkania, lokalizacja mostków termicznych i nieszczelności w przegrodach budowlanych, skontrolowanie prac wykończeniowych, detekcja wycieków z instalacji wod-kan, inne. Wykonanie raportu mieszkania wraz z ustalona liczbą zdjęć termograficznych i wnioskami.

“Blower Door”

Badanie szczelności mieszkania
400 / Od
  • Wyznaczenie parametru “n50” w celu weryfikacji szczelności mieszkania do wymagań inwestora lub zalecanych norm. Dostarczony raport opisujący wyniki pomiarów, w sposób liczbowy wykazuje jakość wykonania szczelności mieszkania.

Badanie szczelności mieszkania + Termowizja

Detekcja nieszczelności mieszkania
600 / Od
  • Podczas testu metodą “Blower Door” wytworzone podciśnienie lub nadciśnienie w połączeniu z kamera termowizyjną i wytwornicą dymu pozwala na dokładne zbadanie obudowy mieszkania, szczegółową detekcje przecieków powietrza, wskazanie miejsc wymaganych doszczelnienia.

HERMSYS Bielsko-Biała

Do wszystkich testów jest Dostarczony raport wraz opisem i zdjęciami termograficznymi potwierdzi wysoka jakość wykonania lub wskaże miejsca niekontrolowanych przecieków powietrza. Jest on również podstawa do ubiegania się napraw doszczelniających od wykonawcy.

cennik testów domów, budynków i obiektów

Ceny netto – do cen należy doliczyć podatek VAT.

Badanie termowizyjne

Detekcja nieszczelności budynku
400 / Od
  • Sprawdzenie izolacyjności ścian budynku, lokalizacja mostków termicznych i nieszczelności w przegrodach budowlanych, skontrolowanie prac wykończeniowych, detekcja wycieków z instalacji wod-kan, inne. Wykonanie raportu wraz z ustalona liczbą zdjęć termograficznych i wnioskami.

“Blower Door”

Badanie szczelności budynku
600 / Od
  • Wyznaczenie parametru “n50” w celu weryfikacji szczelności obudowy budynku do wymagań inwestora lub zalecanych norm. Dostarczony raport opisujący wyniki pomiarów, w sposób liczbowy wykazuje jakość wykonania budynku.

Badanie szczelności mieszkania + Termowizja

Detekcja nieszczelności budynku
900 / Od
  • Podczas testu metodą “Blower Door” wytworzone podciśnienie lub nadciśnienie w połączeniu z kamera termowizyjną i wytwornicą dymu pozwala na dokładne zbadanie obudowy budynku, szczegółową detekcje przecieków powietrza, wskazanie miejsc wymaganych doszczelnienia.