Na Czym Polega Metoda Blower Door

Jeśli budujesz lub kupujesz dom to dobrze jest sprawdzić jego szczelność, czyli skontrolować całą obudowę budynku, czy nie występują w nim nieszczelności.

Metoda

Blower Door Test

Szczelność powietrzna budynków ma kluczowe znaczenie z perspektywy efektywności termicznej budynku, wysokości kosztów eksploatacyjnych, komfortu cieplnego użytkowników a także bezpieczeństwa technicznego konstrukcji i przegród budowlanych dlatego polecamy skorzystać z metody blower door do zbadania szczelności termicznej budynku

Przeprowadzenie testu  może przynieść długotrwałe korzyści, co potrafi szybko zwrócić koszty takiego badania.

Test szczelności składa się głównie z przygotowań budynku do badania. System wentylacji jest dokładnie uszczelniany, zaślepiane są otwory technologiczne, syfony kanalizacyjne, kominki, itp. W drzwi zewnętrzne lub okno montowany jest wentylator BLOWER DOOR w specjalnej ramie ze szczelną membraną podłączony do komputera.
Przy pomocy wentylatora wytwarzane jest podciśnienie lub nadciśnienie o wartości 50 Pascali, a przy użyciu profesjonalnego programu wyznaczany jest parametr n50. Parametr n50 [1/h] jest to krotność wymian powietrza w budynku w ciągu 1 godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.

Obowiązujące w Polsce przepisy budowlane

określają następujące poziomy szczelności (w zależności od typu budynku)

Budownictwo Energooszczędne

Przykładowo, dla domu z wentylacja mechaniczna(rekuperacja), pod wpływem różnicy ciśnień po obu stronach budynku (+/- 50 Pa) , wskaźnik n50 powinien być mniejszy niż 1,5 wymiany powietrza na godzinę. Test pozwala w sposób liczbowy określić jakość obudowy budynku, a dodatkowy sprzęt: kamera termowizyjna, wytwornica dymu  pozwalają na dokładne zlokalizowanie przecieków powietrza i nieszczelności.

Test może być wykonywany na różnych etapach wznoszenia obiektu, np. w stanie końcowym(potwierdzającym stan obudowy gotowego budynku), w stanie surowym zamkniętym czy po termomodernizacji. Badanie szczelności weryfikuje wymagania projektowe w zakresie szczelności powietrznej budynku(zwłaszcza dla budynków pasywnych i energooszczędnych).

Zalety

Stosowania Metody Blower Door

Podczas wykonywanego testu mamy możliwość na dokładną kontrole:

blow door test

Zasady przeprowadzania badań szczelności budynków metodą ciśnieniową określa norma PN-EN ISO 9972 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Norma ta w roku 2015 zastąpiła wcześniejszą normę PN-EN 13829 wprowadzoną w 2002 dla unifikacji polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej.